Patent in blagovna znamka

Patent in blagovna znamka

Kaj pravzaprav pomenita pojem patent in blagovna znamka? Patent pomeni zakonsko zaščiteno in izključno pravico gospodarskega izkoriščanja nekega izuma. To pravico oziroma patent država podeli imetniku patenta za neko omejeno dobo, po navadi je to nekje 20 let. Pravica za patent je dodeljena prosilcu v zameno za to, da prosilec razkrije svoj izum. Ko država nekemu posamezniku podeli patent, potem nobena druga oseba ne sme izdelovati, uporabljati, uvažati ali izvažati potrjenega izuma v eni državi brez dovoljenje tistega, ki ima patent v lasti. Dovoljenje je sicer običajno v obliki licence, kjer pa pogoje določi lastnik patenta. Lahko je dovoljenje brezplačno, lahko za avtorski honorar ali pa za pavšalno pristojbino.

Kaj pa blagovna znamka? Blagovna znamka pa je pravica industrijske lastnine. S to pravico zavarujemo kakršenkoi znak ali pa neko kombinacijo znakov. Blagovno znamko je mogoče grafično prikazati in v gospodarstvu pomeni tudi omogočanje razlikovanje izdelkov oziroma storitve enega podjetja od storitve oziroma izdelka drugega podjetja. Kot vidimo, sta patent in blagovna znamka na nek način sorodna pojma ali celo povezana.

Mogoče imate tudi vi v glavi kakšno idejo oziroma izum, za katerega je že zdavnaj čas, da mu zagotovite patent in tako poskrbite, da boste pametno unovčili svoj izum. Ali pa mogoče potrebujete neko blagovno znamko, ki vam že nekaj časa roji po glavi. Če vas zanima karkoli glede patenta in blagovne znamke ter kako do tega pridete tudi vi, potem obiščite spletno stran patent.si. Strokovnjaki vam bodo pomagali prijaviti vaš patent in bodo poskrbeli za vašo blagovno znamko.

Komentiraj