Pogoji uporabe

Pogoji za uporabo spletnega portala zdravobitje.si Nahajate se na spletnem portalu zdravobitje.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo tako splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal zdravobitje.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal zdravobitje.si, razen za posamezne storitve ki imajo svoja pravila uporabe, v teh primerih prevladajo specifična pravila ki so objavljena posebej. Spreminjanje pogojev uporabe Pridržujemo si pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala zdravobitje.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na tej strani. Omejitev osebne in nekomercialne uporabe Portal zdravobitje.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala zdravobitje.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe. Zasebnost in osebni podatki Za uporabo določenih storitev na portalu zdravobitje.si morate opraviti vpis oziroma t.i. registracijo, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Obvezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, nas morate o tem nemudoma obvestiti. Portal zdravotibje.si ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla. Kopiranje in razmnoževanje vsebine Vsa gradiva objavljena na portalu zdravobitje.si so avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje novic, člankov in informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja in z vključeno povezavo na našo spletno stran. Nezakonita ali prepovedana uporaba Kot uporabnik portala zdravobitje.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala zdravobitje.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala zdravobitje.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala zdravobitje.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na portal preko kontaktnega obrazca. Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom zdravobitje.si, jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo tega materiala in informacij dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov; Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabil portal zdravobitje.si, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Portal zdravobitje.si ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite. Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala zdravobitje.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala zdravobitje.si si preberite tudi izjavo o varovanju zasebnosti. Uporabniške vsebine Spletno mesto zdravobitje.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novice po predhodnem dogovoru (v nadaljevanju uporabniške vsebine). Portal ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na zdravobitje.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo zdravobitje.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva. Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, portal zdravobitje.si ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Portalu zdravobtije.si dajete stalno, neizključno, globalno,nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije). Na uredništvu zdravobitje.si, si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati pravila obnašanja. Uporabniška podpora Portal zdravobitje.si ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve  na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete preko kontaktnega obrazca. Opombe o intelektualni lastnini Vsa vsebina portala zdravobitje.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo portala zdravobitje.si, ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala zdravobitje.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov. Splošno Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom zdravobitje.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Kranju. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in portalom zdravobitje.si! Kranj, 23.4.2011