Upravljanje stavb

Upravljanje stavb
Če smo se odločili za nakup stanovanja v več stanovanjskem bloku ali pa smo morda lastnik določenega objekta, za katerega si lastništvo delimo z še drugimi lastniki, se moramo zavedati, da bo potrebno sodelovanje in usklajevanje, sploh kar se tiče skupnih prostorov. Običajno je najboljša rešitev upravljanje stavb in tako imamo upravnika, ki ima naloge, za katere ga pooblastimo z večinskim glasovanjem. Glede na to, da imamo vsi določene želje in potrebe, je seveda smiselno se o skupnih potrebah in željah pogovoriti ter najti smiselno celoto in dogovor, ki bi ustrezal vsem udeležencem. Tako lahko upravljanje stavb reši mnogokatero zagato, zaradi katere bi morda s sosedi imeli težave pri dogovarjanju. Zato od upravnika pričakujemo, da bo korekten in bo svoje delo opravljal nepristransko ter za potrebe večine. Če smo morda kdaj menili, da lahko samostojno upravljamo določen objekt, katerega smo delni lastnik, bomo morda ugotovili nasprotno, ko bi se tega tudi lotili. Ugotovimo, da imajo upravniki ogromno obveznosti, nazadnje tudi odgovornosti, za katere jih seveda tudi mesečno plačamo. Predvsem pomembno je, da upravnik pravično porazdeli stroške med lastnike, da sporoča vse spremembe, ki se tičejo skupnih prostorov, morda tudi svetuje in nam pomaga. Dolžan nam je tudi razna poročila in nam mora dati v pogled, če bi imeli po tem potrebo. Upravljanje stavb tako niti ni tako zelo enostavno opravilo, kot se nam je morda kdaj zdelo. Zahteva osebo, ki bo delovala v korist lastnikom. Ker pa se le malokdaj vsi strinjamo, pa je pomembno glasovanje in šele več kot 50 odstotkov glasov odloči o določeni zadevi. Tako upravnik usklajuje in predlaga, svetuje, ureja, skrbi za ogromno reči in nazadnje lastnikom poroča. Pomembno je, da je upravljanje stavb takšno, da so lastniki zadovoljni, ustreza njihovim pričakovanjem, željam in potrebam. Da imamo sami čim manj skrbi z upravljanjem skupnih prostorov.

Komentiraj